آغاز نخستین بازبینی بین‌المللی آب‌های تخلیه شده از فوکوشیما
تهران- ایرنا – آژانس بین المللی انرژی هسته ای امروز سه شنبه نخستین بازبینی ایمنی خود را پس از آغاز تخلیه پساب‌های نیروگاه اتمی فوکوشیما به آب‌های اقیانوس در ماه اوت آغاز کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85269317/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7