آلمان خواستار تقویت کانال‌های ارتباطی میان آمریکا و چین شد


تهران- ایرنا- فرانک والتر اشتاین‌مایر رئیس جمهوری آلمان که کشورش میزبان «لی کیانگ» نخست وزیر چین است، از پکن و واشنگتن خواست تا کانال‌های ارتباطی میان خود را تقویت و به امنیت جهانی کمک کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85145663/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF