آمریکا، روسیه و چین را به حمایت از کره شمالی در سازمان ملل متهم کرد


تهران – ایرنا – آمریکا، چین و روسیه را به ممانعت از پاسخ همسوی شورای امنیت سازمان ملل به پرتاب موشک های کره شمالی از جمله تلاش روز پنجشنبه پیونگ یانگ برای قرار دادن یک ماهواره در فضا متهم کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85210535/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85