آمریکا، ژاپن و کره جنوبی درباره برگزاری منظم رزمایش‌های نظامی رایزنی کردند


تهران- ایرنا- آمریکا، ژاپن و کره جنوبی درباره برگزاری منظم و مداوم رزمایش‌های دفاع موشکی و ضد زیردریایی برای بازدارندگی و پاسخ به تهدیدات هسته‌ای و موشکی کره شمالی رایزنی کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85082970/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C