آمریکا: سکوت شورای امنیت سازمان ملل درباره کره شمالی خطرناک است


تهران- ایرنا – آمریکا به شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد کرد پرتاب های موشک های بالستیک کره شمالی را محکوم و پیونگ یانگ را به دیپلماسی ترغیب کند و در عین حال هشدار داد شکست ۱۵ عضو این شورا در واکنش به اقدامات کره شمالی خطرناک خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85036363/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA