آمریکا و ژاپن همکاری در حوزه امنیت سایبری را افزایش می‌دهند


تهران- ایرنا- وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرد که واشنگتن و توکیو یادداشت تفاهمی در زمینه تقویت همکاری‌های دوجانبه در حوزه امنیت سایبری امضا کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84990942/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF