آمریکا گام های جدیدی برای حمایت از سئول در برابر پیونگ یانگ برمی‌دارد


تهران- ایرنا- یک مقام ارشد آمریکایی می گوید در نشست هفته آینده بایدن رئیس جمهوری آمریکا با با یون سوک یول همتای کره جنوبی خود در سئول، واشنگتن گامهای «قابل توجهی» را برای جلوگیری از حمله هسته ای کره شمالی به کره جنوبی برخواهد داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85089805/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%DA%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF