آمریکا ۳۷ نهاد چینی و روسی را تحریم می‌کند


تهران – ایرنا – وزارت بازرگانی آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد، ایالات متحده ۳۷ نهاد را به دلیل فعالیت‌هایی از جمله کمک به ارتش روسیه، حمایت از ارتش چین و تسهیل یا مشارکت در نقض حقوق بشر در میانمار و چین به لیست سیاه تجاری خود اضافه می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85045942/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DB%B3%DB%B7-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF