آیت‌الله رئیسی به تهران بازگشت  


تهران-ایرنا- آیت الله ابراهیم رئیسی که به دعوت رسمی «شی جین پینگ» همتای چینی خود به پکن سفر کرد ، دقایقی پیش وارد تهران شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85032023/%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA