آیت‌الله رئیسی:‌ تاسیس دفاتر تجاری ایران در کشورهای مختلف با جدیت دنبال شود


تهران – ایرنا – رئیس جمهور با اشاره به دیدار خود با نمایندگان دهها شرکت بزرگ چینی، عدم اطلاع و آگاهی آنها از ظرفیت‌های بسیار بزرگ در ایران را از جمله موانع موجود در تعاملات اقتصادی این شرکت‌ها با ایران عنوان کرد و گفت: تاسیس دفاتر تجاری ایران در کشورهای مختلف باید با جدیت دنبال شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85031914/%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%A7