اجلاس «یک کمربند، یک جاده» در چین آغاز شد
تهران بزرگ – ایرنا – آیین افتتاحیه اجلاس «یک کمربند، یک جاده» روز چهارشنبه به وقت محلی در شهر پکن پایتخت کشور چین برگزار شد و علیرضا زاکانی شهردار تهران نیز در این آیین حضور داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85263087/%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF