احتمال تزریق دُز چهارم واکسن کرونا به سالمندان و گروه‌های پرخطر در چین


تهران- ایرنا- یک منبع نزدیک به سیستم کنترل و پیشگیری از بیماری‌های چین اعلام کرد که این کشور احتمالا تزریق دُز دوم واکسن بوستر یا دُز چهارم را برای گروه‌های پرخطر از جمله افراد بالای ۶۰ سال و کسانی که بیماری‌های جدی و زمینه‌ای دارند، تصویب کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84970456/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B2-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AE%D8%B7%D8%B1