ارتش چین رزمایش و گشتزنی هوایی و دریایی در اطراف تایوان را آغاز کرد


تهران- ایرنا- ارتش آزادی بخش خلق چین شنبه اعلام کرد که گشتزنی و رزمایشی دریایی و هوایی را در اطراف جزیره تایوان آغاز کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85202951/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%88-%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2