استرالیا: چین شریک تجاری اصلی ما باقی خواهد ماند


تهران- ایرنا – یک مقام ارشد دولتی استرالیا امروز (چهارشنبه) اعلام کرد باوجود مخالفت ها در زمینه رویارویی و محدودیت همه گیری ویروس کرونا تا اختلال در زنجیره تامین، چین شریک تجاری مهم استرالیاست و باقی خواهد ماند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84917341/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF