اصل “چین واحد”، واقعیتی تاریخی است

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از روزنامه «گلوبال تایمز» چین،این گزارش که نشانگر عزم حزب حاکم چین و مردم این کشور و تعهدات آنها در جهت اتحاد ملی است، در بحبوحه افزایش تنش‌ها در تنگه تایوان و رزمایش‌های نظامی ارتش آزادی خلق چین برای مقابله با مداخله خارجی منتشر شده است. 

در این گزارش، با اشاره به تعهدات حزب حاکم چین برای حل و فصل مسئله تایوان به عنوان ماموریتی تاریخی و به رسمیت شناختن یک چین واحد آمده است : « ما یک چینِ واحد هستیم و تایوان بخشی از خاک چین است و این حقیقتی بی‌چون و چراست که از سوی تاریخ و قانون حمایت می‌شود. تایوان هرگز یک ایالت نبوده است و موقعیتش به عنوان بخشی از چین تغییرناپذیر است.به رسمیت شناختن اتحاد کامل ملی از تاریخ و فرهنگ چین مشتق می‌شود و با موقعیت‌های پیرامون جوانسازی ملی‌مان مشخص شده است. ما هرگز تا این اندازه نزدیک و قادر به دستیابی هدف جوانسازی ملی نبودیم. در عین حال و به همان اندازه نیز به هدفمان برای اتحاد ملی کامل نزدیک نبودیم.» 

به علاوه کارشناسان معتقدند در مقایسه با  دو ویرایش‌ پیشین ، آخرین گزارش به تاکید درباره ” توسعه ملی و پیشرفت اتحاد ” پرداخته است و در آن تصریح شده که مهمترین عامل تعیین کننده روند کلی اتحاد توسعه و پیشرفت چین است. 

پس از به قدرت رسیدن حزب پیشرو دموکراتیک تضاد و خصومت میان دو سوی تنگه تایوان تشدید شد. همزمان با تخریب روابط آمریکا و چین  بسیاری از مردم درباره احتمال اتحادی صلح‌آمیز دچار شک و تردید شده اند. 

« ژو گوئیلان » کارشناس موسسه مطالعات تایوان در دانشگاه «تسینگهوآ» در مصاحبه با گلوبال تایمز ضمن اشاره به انتشار به موقع و هدفمند این گزارش گفت: « این گزارش به عنوان بیستمین متن پیشِ رو برای کنگره ملی حزب حاکم چین و با توجه به پیشرفت قدرت اقتصادی و نظامی به نسبت دهه های قبل منتشر شده است. » 

در مسیر پیشرفت اتحاد صلح‌آمیز این گزارش به مشکلاتی که باید رفع شوند  و نیز تلاش های  جدایی طلبانه از سوی مقام‌های حزب پیشرو دموکراتیک (DPP)  و دخالت های خارجی اشاره کرده است . در واقع گزارش یاد شده حلاصه ای سیستماتیک از سیاست‌های حزب حاکم چین و دستورالعملی برای مسئله تایوان و شرایط جدید در سراسر تنگه تایوان است. 

این سند، سومین گزارش چین درباره مسئله تایوان است. ویرایش های قبلی به نام ” مسئله تایوان و اتحاد مجدد چین ” در سال ۱۹۹۳ و  ” اصل یک چی و مسئله تایوان ” در سال ۲۰۰۰  منتشر شده بودند. مانند سندهای گذشته، این سند جدید نیز بر  اتحادی صلح‌آمیز و یک کشور با دو سیستم تاکید می‌کند که اصول اساسی چین برای حل مسئله تایوان و بهترین رویکرد برای به رسمیت شناختن اتحادی ملی است.

کارشناسان معتقدند انتشار این گزارش، هشداری برای مقام‌های تایوان و نیز برخی عناصر و طرف های خارجی است چرا که چینِ امروز، کشوری قدرتمندتر برای حل مسئله تایوان است.

در پایان این گزارش آمده است به محض دستیابی به اتحادی صلح‌آمیز در نظامِ “یک کشور، دو سیستم” بنیادی جدید برای چین در پیشرفت و رسیدن به هدف جوان‌سازی ملی شکل می گیرد. همزمان فرصت‌های بسیار بزرگی برای رشد و توسعه اجتماعی و اقتصادی در تایوان نیز رقم خواهد خورد که به نفع تمام مردم این جزیره است. 


منبع: https://www.irna.ir/news/84849377/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA