اعزام ناو هواپیمابر رونالد ریگان آمریکا به بندر بوسان کره جنوبی


تهران- ایرنا – وزارت دفاع کره جنوبی اعلام کرد در نمایش قدرتی در برابر تهدیدهای کره شمالی ناو هسته ای هواپیمابر یواس اس رونالد ریگان این هفته به پایگاه دریایی بوسان در کره جنوبی خواهد رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85253406/%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C