اعلام آمادگی پاکستان برای همکاری‌های رسانه‌ای و فرهنگی با اعضای سازمان شانگهای
اسلام‌آباد – ایرنا – پاکستان با هدف تعمیق مراودات فرهنگی با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای آمادگی خود را برای گشایش فرصت‌های جدید همکاری میان اعضای این سازمان در حوزه‌های رسانه‌ای، هنری و سینمایی اعلام کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85240518/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C