اعلام آمادگی ژاپن برای سرنگونی ماهواره جاسوسی کره شمالی


تهران- ایرنا- «یاسوکازو حمادا» وزیر دفاع ژاپن روز شنبه به ارتش این کشور دستور داد تا براساس ساقط کردن یک ماهواره جاسوسی کره شمالی که در حریم هوایی ژاپن قرار دارد، آماده باشند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85089724/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C