افتتاح جاده مدرن ساخت چین توسط رئیس جمهور سودان جنوبی


تهران- ایرنا- سالوا کی‌یر رئیس جمهور سودان جنوبی روز دوشنبه بخشی از بزرگراه مدرن «جوبا – رومبک» که توسط توسط شرکت شاندونگ‌های – اسپید چین (SDHS) در حال احداث است را افتتاح کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84968588/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C