افزایش خشونت در کره جنوبی؛ سایه وحشت بر سر چشم بادامی‌ها


تهران – ایرنا – بدنبال حمله یک فرد مسلح به سلاح سرد به مردم در یکی از فروشگاه های سئول که موجب مجروحیت 15 نفر شد و حوادث مشابه که اخیرا بطور پی در پی در کره جنوبی رخ داده و همچنین انتشار پست های اینترنتی تهدیدآمیز مبنی بر احتمال تکرار این جرائم، موجی از ترس و وحشت در بین مردم به راه انداخته و پلیس را وادار به افزایش حضور نیروهایش در اماکن عمومی ساخته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85189480/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%A7