افزایش سوددهی صنعت کشتی‌سازی چین در سال ۲۰۲۳
تهران– ایرنا- سود و درآمد صنایع کشتی‌سازی چین در سال گذشته میلادی با تقویت رقابت‌پذیری جهانی، افزایش قابل توجهی داشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85386433/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3