افزایش ۹ درصدی میزان خودکشی در کره جنوبی


تهران- ایرنا – براساس داده های یک آژانس محلی جلوگیری از خودکشی در کره جنوبی میزان خودکشی در نیمه اول سال جاری میلادی در این کشور حدود ۹ درصد افزایش داشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85224388/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C