امضای توافق نظامی بین ژاپن و انگلیس


تهران-ایرنا- یک روزنامه ژاپنی امروز جمعه از امضای توافق نظامی بین توکیو و لندن در هفته آینده برای تقابل با تهدیدات چین و روسیه خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84990782/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3