انتخابات اندونزی؛ ۱۷ هزار جزیره در انتظار آغاز رای‌گیری
تهران- ایرنا- انتخابات اندونزی فردا (۱۴ فوریه) در حالی برگزار می‌شود که ۱۷ هزار جزیره این کشور در ۳ منطقه زمانی متفاوت آماده باز شدن مراکز اخذ رای هستند، در یک رویداد کم‌نظیر نامزدهای انتخابات این دوره، بدون اشاره به تفاوت‌های قومی و مذهبی به تبلیغ و معرفی برنامه‌های خود پرداخته‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85385478/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%DB%B1%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C