انتخاب هدفمند ایران/ بریکس قابلیت تبدیل به ابرقدرت اقتصادی را دارد


تهران-ایرنا- یک عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرنگار بین الملل ایرنا، عضویت ایران در بریکس را یک بازی برد- برد و فرصتی طلایی برای استفاده طرفین از توانایی‌های گسترده یکدیگر ارزیابی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85209400/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7