اندونزی بر تعهد خود برای حمایت از فلسطین تاکید کرد


تهران – ایرنا – پرابوو سوبیانتو، وزیر دفاع اندونزی، تداوم حمایت دولت این کشور از آرمان فلسطین را در جریان سفر یک مقام فلسطینی به جاکارتا اعلام کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85240335/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF