اندونزی خواستار تلاش مضاعف سازمان همکاری اسلامی برای آتش بس در خاورمیانه شد




تهران- ایرنا – وزیر امور خارجه اندونزی از سازمان همکاری اسلامی خواست برای فرونشان شعله های جنگ در خاورمیانه و آتش بس میان اسرائیل و طرف فلسطینی، تلاش مضاعف انجام دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85265200/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D8%B3-%D8%AF%D8%B1