اندونزی پس از زلزله ۷.۳ ریشتری در وضعیت هشدار


تهران- ایرنا – مقامات اندونزی امروز سه شنبه درحالی که مردم به تدریج به منازل خود در غرب سوماترا پس از وقوع زلزله ۷.۳ ریشتری و پس لرزه های پس از آن بازمی گردند، هشدار داد در حالت آماده باش بمانند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85091980/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%DB%B7-%DB%B3-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1