اندیشمندان مالزی حمایت آمریکا از جنایات صهیونیست ها را محکوم کردند


تهران – ایرنا – جمعی از اندیشمندان و فعالان سیاسی-اجتماعی مالزی با صدور بیانیه ای خطاب به دولت آمریکا، ضمن حمایت از مردم مظلوم فلسطین و محکومیت جنایات صهیونیست ها، سیاست های جانبدارانه و ضدبشری کاخ سفید را در قبال تحولات جاری در خاورمیانه و وحشیانه ترین جنایاتی که رژیم صهیونیستی علیه ملت مظلوم فلسطین در حال ارتکاب است، قویا محکوم کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85260474/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85