اولیانوف: اروپا به فکر زندگی بدون نفت روسیه باشد


تهران- ایرنا- میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین اعلام کرد با تعیین سقف قیمت برای نفت، اروپا از سال آینده بدون نفت روسیه زندگی خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84960485/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%81-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF