اوکراین بار دیگر خواستار دریافت تسلیحات نظامی کره‌جنوبی برای جنگ با روسیه شد


تهران- ایرنا- سفیر اوکراین در سئول بار دیگر درخواست این کشور از کره‌جنوبی مبنی بر ارسال تسلیحات نظامی برای کمک در جنگ با روسیه را تکرار و بر نیاز فوری و بدون تاخیر به این تسلیحات برای ضد حملات تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85042465/%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C