بایدن فرمان اجرایی برای محدود کردن سرمایه‌گذاری آمریکا در شرکت‌های فناوری چینی را امضا کرد


تهران-ایرنا- جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه فرمان اجرایی را امضا کرد که بر اساس آن سرمایه‌گذاری‌های خاص ایالات متحده در شرکت‌های فناوری‌های حساس در چین محدود می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85194649/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C