بحران تایوان زیر ذره‌بین


تهران- ایرنا- تنش میان چین و تایوان که با تحریکات و مداخله‌های گسترده آمریکا در راستای پیشبرد پروژه مهار پکن تشدید شده‌، در دهه‌های اخیر احتمال شعله‌ور شدن منازعه محدود یا حتی جنگ در این بخش از جهان را قوت بخشیده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85090208/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B0%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86