بروجردی: روابط ایران و چین ازظرفیت های فراوانی برخوردار است


تهران – ایرنا – رئیس انجمن دوستی ایران و چین در پیام تبریک به مناسبت فرارسیدن عید بهاره سنتی چین به رئیس انجمن دوستی چین با سایر کشورها، اظهار امیدواری کرد در سال جدید و همزمان با لغو محدودیت های کرونایی درچین، فرصت برای جهش در توسعه مناسبات دو کشور فراهم شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85004673/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA