تاکید نخست‌وزیران فنلاند و نیوزیلند بر حمایت بیشتر از اوکراین


تهران- ایرنا- «سانا مارین» نخست‌وزیر فنلاند در نخستین سفر خود به نیوزیلند در نشست مطبوعاتی مشترک با جاسیندا آردرن، همتای نیوزیلندی خود بر ضرورت حمایت بیشتر از اوکراین تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84958317/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%86%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86