تایلند مقصد گردشگران روس


تهران – ایرنا – گردشگران روسی پس از برقراری مجدد پروازهای مستقیم از روسیه به تایلند در اواخر ماه اکتبر، “پوکت”بزرگترین جزیره تایلند را هدف سفرهای خود قرار داده اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84954857/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3