ترخ تورم توکیو در ۴۲ سال گذشته رکورد زد


تهران-ایرنا- از آغاز سال جدید میلادی نرخ تورم در توکیو به بیشترین میزان خود در ۴۲ سال گذشته رسیده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85011630/%D8%AA%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B4%DB%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%D8%AF