تظاهرات دهها هزار معلم در کره جنوبی


تهران- ایرنا- در پی خودکشی یکی معلم در کره جنوبی، امروز شنبه ده ها هزار نفر از معلمان در مرکز شهر سئول تظاهرات گسترده ای را برگزار کردند و خواستار عادی سازی آموزش عمومی شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85183910/%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%87%D9%87%D8%A7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C