توافق فیلیپین برای مذاکرات با پکن در زمینه پروژه‌های اکتشاف نفت و گاز

مانالو در جلسه استماع کنگره این کشور در مورد بودجه سال ۲۰۲۳ وزارت خود گفت توافق با چین یا هر کشور دیگری در زمینه اکتشاف مشترک نفت و گاز باید با قوانین فیلیپین مطابقت داشته باشد.

به گزارش ایرنا به نقل از رویترز، انریکه مانالو، وزیر امور خارجه فیلیپین روز چهارشنبه گفت کشورش آماده مذاکرات و همکاری‌های جدید با چین در زمینه اکتشاف نفت و گاز است.

پیش از مانالو وزارت خارجه فیلیپین در بیانیه‌ای گفته بود که مذاکرات در مورد اکتشاف نفت و گاز در دریای چین جنوبی به خاطر محدودیت‌های قانونی پایان یافته است.

مانالو به نمایندگان کنگره گفت که فعالیت‌های آتی مرتبط با همکاری‌های نفت و گاز در دریای چین جنوبی بر اساس قانون اساسی فیلیپین و با توجه به منافع ملی صورت خواهد گرفت.

در سال ۲۰۱۶ فیلیپین گفته بود که حاکمیت ملی این کشور اجازه اکتشاف نفت و گاز در ۲۰۰ مایلی سواحل این کشور را به کشورهای خارجی نمی‌دهد ولی دولت چین در آن زمان گفته بود که ۹۰درصد دریای چین جنوبی جزء خاکش محسوب می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84874395/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D9%86%D9%81%D8%AA

ماه گذشته فردیناند مارکوس جونیور رئیس جمهور فیلیپین گفت کشورش تلاش خواهد کرد تا راه‌هایی برای حل اختلافات خود با چین پیدا کند.