توافق فیلیپین برای مذاکرات با پکن در زمینه پروژه‌های اکتشاف نفت و گاز

ماه گذشته فردیناند مارکوس جونیور رئیس جمهور فیلیپین گفت کشورش تلاش خواهد کرد تا راه‌هایی برای حل اختلافات خود با چین پیدا کند.

پیش از مانالو وزارت خارجه فیلیپین در بیانیه‌ای گفته بود که مذاکرات در مورد اکتشاف نفت و گاز در دریای چین جنوبی به خاطر محدودیت‌های قانونی پایان یافته است.

به گزارش ایرنا به نقل از رویترز، انریکه مانالو، وزیر امور خارجه فیلیپین روز چهارشنبه گفت کشورش آماده مذاکرات و همکاری‌های جدید با چین در زمینه اکتشاف نفت و گاز است.

در سال ۲۰۱۶ فیلیپین گفته بود که حاکمیت ملی این کشور اجازه اکتشاف نفت و گاز در ۲۰۰ مایلی سواحل این کشور را به کشورهای خارجی نمی‌دهد ولی دولت چین در آن زمان گفته بود که ۹۰درصد دریای چین جنوبی جزء خاکش محسوب می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84874395/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D9%86%D9%81%D8%AA

مانالو در جلسه استماع کنگره این کشور در مورد بودجه سال ۲۰۲۳ وزارت خود گفت توافق با چین یا هر کشور دیگری در زمینه اکتشاف مشترک نفت و گاز باید با قوانین فیلیپین مطابقت داشته باشد.

مانالو به نمایندگان کنگره گفت که فعالیت‌های آتی مرتبط با همکاری‌های نفت و گاز در دریای چین جنوبی بر اساس قانون اساسی فیلیپین و با توجه به منافع ملی صورت خواهد گرفت.