توافق چین و اتحادیه اروپا در مسیر توسعه همکاری های تجاری
تهران – ایرنا- چین و اتحادیه اروپا توافق کردند که دو طرف دامنه نشانه‌های جغرافیایی حفاظت شده (GI) را گسترش دهند.نشانه‌های جغرافیایی به نشانه‌هایی گفته می‌شود که مبدأ جغرافیایی یک کالا (قلمرو، منطقه، ناحیه) را تعیین می‌کنند، به شرطی که کیفیت، شهرت یا سایر مشخصات کالا اساساً قابل انتساب به آن مبدأ جغرافیایی باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85236545/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C