تکاپوی آمریکا برای جبهه واشنگتن-توکیو-سئول برای مهار پکن


تهران- ایرنا – آمریکا، نگران از توسعه همه جانبه چین در صحنه های منطقه ای و بین المللی، در تکاپو برای تقویت همکاری سه جانبه با ژاپن و کره جنوبی برای ایجاد جبهه ای در شرق آسیا با هدف اصلی مهار چین و تمرکز بیشتر بر مسئله کره شمالی است و در همین راستا قرار است سران سه کشور روز جمعه آینده در کمپ دیوید واشنگتن ملاقات کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85199797/%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%BE%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%DA%A9%D9%86