حمایت چین از پیشنهاد سازمان ملل برای ایجاد کریدور بشردوستانه در غزه


تهران-ایرنا- چین روز چهارشنبه از درخواست آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد برای ایجاد یک کریدور بشردوستانه برای کمک به غیرنظامیان در نوار غزه حمایت کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85255710/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87