خیز بزرگ سران چین و آسیای مرکزی برای توسعه روابط


تهران – ایرنا – به اعتقاد کارشناسان چینی برگزاری نشست آتی سران چین و کشورهای آسیای مرکزی، روابط پکن و این منطقه را به بالاترین سطح ممکن در عصر جدید خواهند رساند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85105521/%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7