دغدغه اصلی کشورهای گروه ۲۰ از نگاه مجمع اقتصاد جهانی

شرکت تحقیقات بازاری آیپسوس با انجام یک نظرسنجی در اواخر مهر ماه اعلام کرد که تورم، اصلی ترین عامل نگران کننده مردم در سطح جهان است و مردم اکثر کشورها فکر می کنند وضعیت اقتصادی مطلوبی ندارند.

به گزارش ایرنا از خبرگزاری رویترز، نظرسنجی انجام شده توسط مرکز جامعه و اقتصاد نوین «مجمع اقتصاد جهانی» حاکی از آن است که تورم به سطحی رسیده که در چندین دهه بی سابقه بوده و یک سوم کشورهای گروه ۲۰ را بر آن داشته تا افزایش قیمت‌ها را به عنوان نگرانی اصلی خود معرفی کنند.

بانک‌های مرکزی سراسر جهان مبادرت به اتخاذ یک سیاست تند کردند تا اقدام‌هایی را برای مهار تورم که خطر رکود برای اقتصاد جهانی را به وجود آورده، مهار کنند.

این نظرسنجی که پیش از برگزاری کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل (کاپ۲۷) در مصر و نشست گروه ۲۰ در اندونزی منتشر شده، نشان می‌دهد که نگرانی‌های محیط زیستی برای اولین بار طی سال‌ها در درجه بعدی اهمیت قرار گرفته درحالیکه جهان درگیر مشکلات اقتصادی- اجتماعی اعم از جنگ اوکراین و بحران هزینه زندگی است.

بر اساس این نظرسنجی، برغم نمونه‌های فزاینده نفوذ اطلاعاتی و تهدیدهای امنیتی در حوزه فناوری، حملات سایبری در میان خطرهای “کمتر متدوال” قرار گرفته‌اند. 

«دیوید مالپاس» رئیس بانک جهانی و «کریستالینا جورجیوا» رئیس صندوق بین‌المللی پول تصریح کرده اند که خطر رکود به عنوان یکی از پیامدهای ناشی از تاثیر «اختلال‌ها و آشفتگی فعلی» و سخت‌تر شدن شرایط تامین مالی به دلیل افزایش نرخ بهره به منظور مهار «تورم بالا» ایجاد شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84934486/%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DB%B2%DB%B0-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C