دلارزدایی در آسیای میانه/ قرقیزستان با یوان تجارت می کند


تهران-ایرنا-معاون نخست وزیر قرقیزستان در بحبوحه افزایش تجارت دوجانبه تاکید کرد که این کشور در حال بررسی استفاده بیشتر از ارز یوان در تجارت خارجی است تا وابستگی به دلار آمریکا را کاهش دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85240745/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%82%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF