دلارزدایی و تاثیرات آن در تجارت جهانی


تهران- ایرنا- در بازه زمانی چند ماه گذشته، شماری از بلوک های منطقه ای در جهان به دلیل تزلزل پذیر بودن دلار، انجام مبادلات تجاری با ارزهای غیر از دلار آمریکا را اتخاذ کرده اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85092000/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C