دیدار نمایندگان هسته ای کره جنوبی، آمریکا و ژاپن در سئول


تهران- ایرنا – وزارت امورخارجه کره جنوبی اعلام کرد نمایندگان ارشد هسته ای کره جنوبی، آمریکا و ژاپن این هفته نشستی سه جانبه در سئول با محوریت بحث درباره خلع سلاح هسته ای کره شمالی و مسائل دیگر برگزار می کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85073238/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84