دیدار نمایندگان ویژه آمریکا، کره‌جنوبی و ژاپن درباره آزمایش اتمی احتمالی کره‌شمالی


تهران- ایرنا- فرستادگان ارشد کره‌جنوبی، آمریکا و ژاپن نشستی سه‌جانبه در جاکارتای اندونزی برگزار کردند تا در خصوص آزمایش اتمی احتمالی کره‌شمالی در ادامه اقدامات تنش‌آمیز اخیر این کشور با یکدیگر گفت‌وگو کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84969346/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C