رئیس جمهوری چین: آماده همکاری برد-برد با آمریکا هستیم
تهران-ایرنا-«شی جین پینگ» رئیس جمهوری چین در نامه ای برای ضیافت شام سالانه کمیته ملی روابط آمریکا و چین مستقر در نیویورک، نوشت: ما آماده همکاری برد- برد ما آمریکا هستیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85270006/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85