رئیس جمهوری چین در نشست بریکس شرکت می‌کند


تهران- ایرنا- وزارت خارجه چین جمعه اعلام کرد که شی جین پینگ رئیس جمهوری این کشور در نشست هفته جاری سران بریکس در آفریقای جنوبی شرکت می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85202904/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF